Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro

SERVICII OFERITE ÎN CABINETELE DE AMBULATORIU

 • Asiguratii beneficiaza de pachetul de baza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate;
 • Pentru stabilirea diagnosticului, in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al afectiunilor in care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare, pot fi recomandate servicii medicale de inalta performanta (CT, RMN, scintigrafie etc.);  
 • Medicul de specialitate din ambulatoriu recomanda realizarea de investigatii paraclinice si prescrie medicamente cu si fara contributie personala;
 • Persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru constatarea situatiei de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic. Copii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de serviciile medicale incluse in pachetul de baza;
 • Persoanele neasigurate beneficiaza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru constatarea situatiei de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic.  

 

BOLI INFECTIOASE

In Ambulatoriul de Boli Infectioase se realizează următoarele servicii:

 • Dispensarizarea pacienţilor cu hepatita acuta virala
 • Dispensarizarea, monitorizarea si tratamentul hepatitelor cronice virale
 • Monitorizarea si supravegherea pacienţilor seropozitivi HIV/SIDA
 • Consultul intersecţii pentru pacienţii deplasabili
 • Profilaxie antirabica
 • Profilaxie antitetanica
 • Dispensarizarea cadrelor medicale cu risc de expunere la produse biologice
 • Rezolvarea urgentelor infectioase (recoltare probe biologice, administrare tratament de urgenta)

CARDIOLOGIE

 In cadrul Ambulatoriului de Cardiologie sunt acordate următoarele servicii:

 • EKG
 • Consultaţie de specialitate
 • Recomandări terapeutice

 DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

In cadrul Ambulatoriulul de Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice sunt acordate următoarele servicii:

 • Luare in evidenta cu intocmire fisa de consultaţie
 • Examen clinic - parametrii antropometrici (inaltime, greutate, IMC, talie) -Examen picior diabetic .
 • Măsurarea tensiunii arteriale, aiura ventriculara - cu administrare medicatie in regim de urgenta
 • Măsurarea glicemiei (sânge capilar) in regim de urgenta
 • Determinare HbAlc
 • Educaţie : dieta, tehnica injectării insulinei, automonitorizare, ingrijirea piciorului diabetic,  complicaţiile acute, efortul fizic)
 • Materiale de educaţie informative audio-video, tipărite.
 • Administrare de insulina rapida i.v., i.m. in situaţii de urgenta
 • Administrare de glucoza 33% , PEV glucoza 10%, zahăr per os in regim de urgenta  
 • Eliberare Rp gratuite si compensate pentru comorbiditati  
 • Eliberare bilete de trimitere pentru investigaţii si consulturi de specialitate  
 • Eliberare adeverinţe medicale, referate medicale, scrisori medicale

 

 MEDICINA INTERNA-REUMATOLOGIE

In cadrul Ambulatoriului de Medicina Interna sunt acordate următoarele servicii:

 • Consult medical acordat de medic primar sau specialist
 • Monitorizare T A -Examinare fizica generala
 • Recomandări pentru investigaţii de specialitate (ecografii,radiografii,EKG)
 • Recomandare pachet minim de analize de speoialitate(HLG, glicemie, ex. urina, uree, creatinina, TGP)
 • Consulturi interdisciplinare
 • Prescrierea tratamentelor (Rp) ambulatoriu
 • Dirijarea in UPU a cazurilor acute, pentru internare
 • Programarea cazurilor cronice

PEDIATRIE

In cadrul Ambulatoriului de Pediatrie sunt acordate următoarele servicii:

 • Consult medical acordat de medic primar
 • Examinare fizica generala
 • Monitorizarea curbei ponderale
 • Administrare de medicamente
 • Prescrierea tratamentelor (Rp) ambulatoriu
 • Consulturi interdisciplinare
 • Recomandari pentru investigatii de specialitate

 

ORL

In cadrul Ambulatoriului de ORL sunt acordate următoarele servicii:

 • Consultatii
 • Incizii colectii
 • Timpanograme
 • Cauterizari
 • Extractie corpi straini
 • Audiograme
 • Punctii sinus maxilar
 • Tamponament anterior

 

NEUROLOGIE

In cadrul Ambulatoriului de Neurologie sunt acordate următoarele servicii:

 • Controlul pacienţilor externaţi la 1 luna din Secţia Neurologie (fara bilet trimitere, cu copie dupa biletul de ieşire din Spital si dovada de asigurat)
 • Controlul pacienţilor externaţi din Secţia Neurologie la 3, 6, 9 sau 12 luni dupa caz (cu bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada de asigurat)
 • Dispensarizarea pacienţilor cronici cu EPILEPSIE , BOALA PARKINSON, DEMENTA, SCLEROZA MULTIPLA, MIASTENIAGRAVIS . Eliberarea reţetelor gratuite lunar pentru pacienţii, eu aceste afecţiuni la care s-a întocmit fisa de boala cronica (codurile G11, G12,G13,G14,G16)
 • Consult neurologic la recomandarea medicului de familie sau a unui alt specialist (cu bilet de trimitere si dovada de asigurat). Consultul este finalizat prin eliberarea reţetei compensate, concediu medical sau bilet de trimitere către alte specialităţi, analize sau investigaţii imagistice (CT sau IRM). De asemenea, este informat medicul de familie prin scrisoare medicale despre diagnostic, planul de investigaţii, controale ulterioare, eliberarea primei reţetei compensate si a duratei tratamentului continuat prin cabinetul acestuia.

Consultaţiile neurologice din Ambulatoriu necesita programare prealabila (cu excepţia cazurilor in care este marcat " Urgenta" pe biletul de trimitere), prioritate sunt categoriile de la pct 1 si 3.

 

ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE

Activitatea ambulatoriului de specialitate cuprinde de la diagnosticarea afecţiunilor cronice ortopedice dar si al celor acute traumatice, tratamentul complex al acestora, urmărirea la distanta a pacienţilor si ulterior recuperarea si reintegrarea socio-profesionala a acestora.

Astfel, dintre manoperele efectuate în cadrul serviciului nostru se remarca:

 • imobilizări
 • servicii de mică chirurgie ortopedică;
 • pansamentul plăgilor postoperatorii;
 • extragerea firelor de sutură postoperatorie;
 • infiltraţii intraarticulare;

 

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

In cadrul Ambulatoriul de Obstetrica-Ginecologie sunt acordate următoarele servicii:

 • Consultatii
 • Biopsii
 • Extragere polipi
 • Test Babes-Papanicolau
 • Colposcopii

 

PNEUMOLOGIE

In cadrul Ambulatoriul de Pneumologie sunt acordate următoarele servicii:

 • Examen clinic
 • Parametri: monitorizare tensiune arteriala, saturatia O2, puls
 • Bilet trimitere paraclinice
 • Bilet trimitere laborator
 • Bilet trimitere medic specialist
 • Reteta
 • Concedii medicale
 • Servicii care se efectueaza cu plata: spirometria, radiografie pulmonara, EKG