Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro
Lista investigații paraclinice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate

 

ORDIN  Nr. 1857/441/2023 din 30 mai 2023

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate*)

ANEXA 17

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

    A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ

AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE 

Descarca document »