Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro
Lista investigații paraclinice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate

ANEXA 17

 

    CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

 

    A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ

AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE 

Descarca document »