Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro
Cerere

Cerere Tip catre Presedintele - Directorul General al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate, necesara pentru obtinerea Formularelor Europene.

Descarca document »
Formularul E104

Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reședință Formulare și documente necesare pentru eliberare:

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie și original pentru conformitate)
 • Act de identitate (copie și original pentru conformitate) și procura legalizată în cazul în care cererea este făcută de altă persoană în numele beneficiarului
 • Carte de muncă - copie conform cu originalul
 • Orice alte documente care atestă perioade de asigurare pentru boală sau maternitate
Descarca document »
Formularul E106

Atestat privind dreptul la prestațiile în natură ale asigurării de boală-maternitate în cazul persoanelor care își au reședința într-un alt stat decât statul competent (Lucrători salariați sau independenși și membrii familiei lor care au reședința împreuna cu ei; membrii ai familiei lucrătorilor în situație de somaj) Formulare și documente necesare pentru eliberare:

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie și original pentru conformitate)
 • Act de identitate (copie și original pentru conformitate) și procura legalizată în cazul în care cererea este făcută de altă persoană în numele beneficiarului
 • Adeverință de salariat / asigurat eliberată de CASMB - original
 • Contract de muncă - copie legalizată
 • Contract de detașare - copie legalizată
 • E 101 emis de Casa de Pensii și Asigurari Sociale
 • Dovadă de reședință
 • Dovadă că urmează o formă de învățământ (în cazul studentului)
 • Dovadă că persoana respectivă nu e asigurată potrivit legislației statului de reședință
 • Formularul E102 emis de Casa de Pensii și Asigurări Sociale (în cazul prelungirii)
Descarca document »
Formularul E001

Formular general pentru:

 • Solicitare de informații
 • Comunicare de informații
 • Solicitare de formulare
Descarca document »
Formularul E107

Cerere de atestat privind dreptul la prestațiile în natură

Descarca document »
Formularul E108

Notificarea suspendării sau suprimării dreptului la prestațiile în natură ale asigurării de boală-maternitate (Persoane care au reședința în alt stat decât statul competent)

Descarca document »
Formularul E109

Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate și actualizarea listelor

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASMB - original
 • Dovada de sedere
Descarca document »
Formularul E112

Atestat privind menținerea dreptului la prestațiile în curs pentru asigurarea de boală - maternitate 

In cazul adulților

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASMB - original
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original)
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei

In cazul minorilor

 • Cerere
 • Act de identitate/certificat de nastere al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate pentru ambii parinti (copie si original pentru conformitate)
 • Dovada ca figureaza pe lista unui medic de familie aflat in contract cu CASMB
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original)
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei
Formularul E112 Formularul E112 - Raport Medical
Formularul E115

Cerere de prestații în bani pentru incapacitate de muncă

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Certificat pentru incapacitate de munca
Descarca document »
Formularul E116

Cerere de prestații în bani pentru incapacitate de muncă

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie și original pentru conformitate)
 • Act de identitate (copie și original pentru conformitate) și procura legalizată în cazul în care cererea este facută de altă persoană în numele beneficiarului
 • Certificat pentru incapacitate de muncă
Descarca document »
Formularul E117

Acordarea de prestații în bani în caz de maternitate și de incapacitate de muncă 

Descarca document »
Formularul E118

Notificarea nerecunoașterii sau a încheierii incapacității de muncă 

Descarca document »
Formularul E120

Atestat privind drepturile la prestațiile în natură pentru solicitanții de pensie și membrii familiei lor

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASMB - original
 • Copie cerere pensionare inregistrata
 • Dovada de sedere
Descarca document »
Formularul E121

Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie, a membrilor familiilor acestora și actualizarea listelor

Documente necesare pentru obținere:

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de asigurat eliberata de CASMB - original
 • Decizie pensionare (copie)
 • Ultimul talon de pensie (copie)
 • Dovada resedinta - traducere legalizata
Descarca document »
Formularul E125

Extras individual privind cheltuielile efective  

Descarca document »
Formularul E126

Stabilirea tarifelor în vederea rambursării prestațiilor în natură

 • Cerere/Memoriu
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASMB - original
 • Facturi si Chitante
 • Documente medicale 
Descarca document »
Formularul E127

Extras individual privind sumele forfetare lunare

Descarca document »
Formularul RTR/RY

Acorduri internaționale (RTR/RY)

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate) 
 • Act de identitate (copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de asigurat eliberata de CASMB - original
 • Permis de munca (copie si original pentru conformitate)
 • Permis de sedere (copie si original pentru conformitate)
 • Contract de munca - copie legalizata
 • Livret de familie
Descarca document »